Offerter

VI garanterar en grundtrygghet. En gång varje år kontrolleras följande saker hos bolag som är registrerade hos oss. Vill du ansluta ditt företag klicka här.

  • Företaget har inga skatteskulder.
  • Företaget har haft verksamhet i minst två år.
  • Ägaren har inga tidigare konkurser i samma bransch.
  • Företaget har inga anmärkningar hos konsumentverket.