Behövs nya takpannor?

Här är 10 tecken som visar om man behöver lägga nya takpannor.

Sprickor i takpannorna

Bland det första man hittar när man inspekterar taket är möjliga skador. Hittar man takpannor med sprickor ska man byta ut dessa. Om man inte gör det kan undertaket få skador. Det kan sedan leda till fuktskador. Att kontrollera taket med jämna mellanrum är därför viktigt så att man kan hitta och byta takpannor som har eventuella sprickor. Kontrollera samtidigt att underlaget är i bra skick.

Takpanna med spricka.
Takpannor med sprickor ska bytas ut.

Takpannor som sitter löst

Takpannor som är lösa bör tas bort och bytas ut så for man upptäckt dem. På platser med hårdvind är det inte ovanligt att man upptäcker takpannor som sitter löst. Takläktar med skador kan också ligga bakom lösa takpannor.

En lös takpanna är tillräckligt för att vatten ska ta sig in i konstruktionen, det kan få mycket svåra konsekvenser för bostaden. Du bör därför inspektera ditt tak noga så att inga takpannor sitter löst eller är skadade

Måla eller renovera bostaden

En del husägare startar stora renoveringsprojekt med stora ändringar på fasaden men glömmer bort sitt tak. Ibland måste takpannor byts ut i samband med ett byte av fasaden. För att huset och taket ska hålla samma stil. Det gäller speciellt när man målar om huset med en ny färg. Färgen på takpannor är oftast svar eller röd, men det finns i flera olika färger, material samt finish. En detaljplanering över område kan sätta stopp för vissa val och ibland kan du som husägare bestämma fritt. Det här typen av uppgradering kan göra huset mera attraktiv och höja värdet. Det är viktigt ifall man vill sälja eller hyra ut huset.

Sviktande taknock

Taknocken ska gå i en rak linje. Ifall taknocken kroknar kan det bero på en strukturell skada. Det kan vara för att takläkten har blivit rutten eller försvagad eller av någon annan anledning.
I det här läget kan det vara dags att lägga nya takpannor. Det här är inte ovanligt på äldre tak och det kan bero på flera olika saker som till exempel hög fukt, stor nederbörd, dåligt material, dåligt arbete vid takläggningen eller ett tak som har belastats för mycket ofta på grund av is och snö. Ett sviktande tak bör man byta ut så fort som möjligt annars kan skadorna bli svårare att fixa.

Skadat underlagstak

Oavsett vilken takbeklädnad man har på sitt tak så finns det en risk för att fukt ska krypa in och skada underlagstaket. Även ifall det primära taket och underlagstaket hjälps åt att hålla fuktfritt, så missar många husägare underlagstaket när man inspekterar takets tillstånd. Det finns två olika sorters underlagstak, bärande underlagstak och förenklat underlagstak. Det förenklade underlagstak är lite billigare, men mindre starkt och får lättare skador.

När du kontrollerar taket ska du lyfta några stycken takpannor och kolla underlagstakets skick. Det är extra viktigt nära genomgångar och skarvar efter som skador oftast uppkommer här. Kolla efter stora revor och mindre hål samt om underlagstaket tidigare lossnat vid genomgång till exempel vid skorstenen. I en del fall kan det vara bra att lägga nya takpannor när takets underlag har skador och ska bytas.

Tillväxt av mossa

I områden med skugga och hög fuktighet finner sig mossa väl tillrätta. Mossan drar till sig fukt och skapar rötter som kan orsaka taket stor skada på sikt. Den ökade fukten kan orsaka mögel och mera tillväxt av svamp. Det kan leda till hål i taket, med läckage som följd. Mossan gör det också halt och farligt att röra sig på taket. Att vara uppmärksam på eventuellt tillväxt av mossa är viktig, samt att ta hand om mossan snarast om man upptäcker den. I en del fall kan det vara värt att lägga nya takpannor på taket.

Takpannor med mossa.
Om ditt tak ser ut så här är det dags att börja tvätta.

Läckage

Om ett läckage hittats är läget allvarligt. Då gäller det att hitta källan till läckaget och laga skadan direkt. Tak som läcker en lång tid får stora skador på takets konstruktion. Priset för att laga skadorna blir större ju längre tid som det får läcka. Det kan vara lätt att hitta en takläcka om det blir mörka fläckar i taket eller vatten droppar in. Men oftast är det svårt att hitta ett läckage. Läckaget kan finnas på platser där man inte befinner sig. Eller bara synas genom små fläckar i taket. Det spelar inte roll om fläckarna är små eller stora man ska alltid laga en takläcka direkt. Om du tror att taket läcker kolla efter följande saker.

  • Flagnande färg eller blåsor på målade ytor inomhus under regniga dagar.
  • Takstolar och reglar som har missfärgningar eller rötangrepp.
  • Fläckar från fukt runt friskluftsventiler.
  • Mögeldofter speciellt på vinden.
  • Takpannor som är lösa eller skadade.
  • Innertak som har fläckar från fukt.
  • Röta eller flagande färg under takutsprång.
  • Ljud från vatten som droppar inomhus.
  • En vind med fukt fläckar på takbeläggning eller spärren.
  • Genomgångar som har sprickor eller skador runt sig.

Fuktskador

När det kommer till ett taks interna struktur kan angrepp av fukt vara extra allvarligt. Husets interiör påverkas även estetiskt. Mögel och fukt kan även vara hälsofarligt. Fuktrelaterade problem kan orsaka olika sorters luftvägsproblem som hosta, astma och ansträngd andning. Om ett hus har utsatts för fukt under en lång tid uppkommer för eller senare rötskador på trät. När det blir fukt skadat angriper även svamp, det kan ha förödande konsekvenser för husets stomme.

Vattenskador: Vattenskador orsakas oftast av ett läckage. Hitta läckaget och laga skadan snarast. Att vänta för länge kan bli väldigt dyrt

Rötsvamp: Angrepp av svamp kommer från överflödig fukt, antingen från dålig ventilationen eller ett läckage. Inspektera vinden då och då. Titta efter fläckar och var uppmärksam på lukter som kan tyda på svamp i träverket eller i isoleringen.

Dålig takbeläggning: Det räcker med små skador på taket för att vatten ska kunna tränga in. Det leder till röta om skadorna inte lagas omedelbart. Titta så att det inte fattas några takpannor, och kolla extra noga runt skorstenen.

Takets livstid

Hur lång livstid ditt tak får beror på vilken takbeklädnad du valt. Det finns två olika sorter av takpannor; takpannor av betong och tegelpannor. Även ifall båda är tåliga och starka, skiljer sig takpannornas livstid något. Betongpannor håller sig i cirka 40-60 år. Tegelpannor har en förväntad livstid på cirka 60-80. Man bör vara uppmärksam på att det finns skillnader även inom båda kategorierna av takpannor. Det finns olika sorters kvalitet bland såväl betong som tegelpannor, det kan påverka styrkan. Dessutom så utsätts en del tak för mer slitage än andra. Ta reda på när taket byttes senast. Om det var länge sedan kan det vara en bra ide att ringa en yrkesman som kommer och tittar på ditt tak, för att se om något behöver åtgärdas. Ser man ett tak som har börjat åldras kan det vara smart att lägga om taket med nya takpannor.

Takpannorna är slitna

Om ett tak är ålderstiget och takpannorna ser slitna ut vill många lägga nytt tak. Även ifall takpannorna fortfarande fungerar som de ska. Ett nytt tak ger ett bättre intryck av huset, det kan leda till ett större värde på huset. Det kan vara en bra sak att tänka på om du funderar på att sälja eller hyra ut huset i framtiden.

Om man ska lägga nya takpannor gäller det att hitta en entreprenörer som är kvalitetssäkrad och har både erfarenhet och kunskap av att lägga ett tak. Tyvärr finns det flera aktörer på marknaden som är oseriösa och det kan vara svårt att veta vilka som har det rätta kunskaperna för att lägga ett nytt tak med ett gott resultat.

Rulla till toppen